Vaše prsty jsou k nezaplacení!

  

Dřevoobrábění patří mezi pracovní činnosti se značným rizikem ohrožení života a zdraví. Pracovní úrazy ve dřevozpracujících provozech se stávají jak při obsluze dřevoobráběcích strojů, zejména kotoučových,formátovacích pil, tloušťkovaček a frézek, tak při manipulaci s materiálem.

 

Většinou se jedná o uříznutí nebo vážné poranění palce. A palec, jak víme, je nejdůležitější prst na ruce. Bez palce se výrazně zhoršuje úchopová funkce ruky, daná možností protisměrného pohybu palce na jedné straně a ostatních čtyř prstů na straně druhé. Při ztrátě palce (nebo ostatních čtyř prstů) ruka není schopna uchopovat předměty. Truhláři a tesaři patří do skupiny s nejvyšším rizikem ohrožení tímto úrazem. Na tuto situaci reagoval i letošní veletrh LIGNA v Hannoveru. Jedním ze zdůrazněných témat byla zvýšená bezpečnost práce na kotoučových,formátovacích pilách.

 

Díky systému HandSafe tak případná reakce  při detekci prstů neznamená žádné následné náklady na opravu či na výměnu reakční jednotky a pilového kotouče. Bezpečnostní výbava formátovací pily, představuje jednorázovou investici bez ohledu na počet následných „zásahů“.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Náš projekt, jehož cílem je upřednostnit lidské hodnoty ve výrobních oblastech, nabízí rozhodující řešení pro „bezpečnost rukou“. Poskytuje klidné pracovní prostředí bez rizika!

 

Kvalita

Naším cílem je patřit mezi spolehlivé a preferované značky v oboru. Jsme si vědomi důležitosti této práce. Z tohoto důvodu bude kvalita vždy naší prioritou při výběru používaných materiálů.

 

Poprodejní podpora

Spokojenost našich zákazníků je pro nás největším ziskem. Z tohoto důvodu jsme vždy s vámi díky naší službě „Linka technické podpory“, na kterou se můžete obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Inovativní

Zajišťujeme, aby všechny systémy, které instalujeme, byly udržovány v aktuálním stavu díky průběžně aktualizované a novinkami sledované struktuře, která zároveň usměrňuje dané odvětví.

 

 

  • Úplná a stabilní ochrana rukou s aplikací pro konkrétní pracovní oblast!!!

  • Systém poskytuje pouze ochranu „rukou“.!!!

  • Okamžitý zásah v určené nebezpečné oblasti!!!

  • Systém se zastaví bez jakéhokoli kontaktu!!!

  • Nulové riziko, žádný pracovní úraz!!!